همه میخواهند جای تورا بگیرند بی آنکه بدانند تو هم دیگر جایی نداری...!!!
اه برو بابا خستم کردی اصلا این پسره موجیه!اصلا عشق چیه؟عاشقی کجاست؟عشق لیاقت میخواد که تو نداشتی...یه روز خوبه ده روز بد!!!به خدا من به عقلش شک دارم!!!اصلا من کجا تو کجا...اصلا واسه چی بهت فکر میکنم؟واسه چی یاده خاطراتمون میفتم؟تو که لیاقت نداری لیاقته تو همون دخترای هرزه ایی هست که قبلا باهاشون بودی...اونقد کاری کردی که غرورم بشکنه که حالا دیگه واقعا حالم ازت بهم میخوره...من که خیلی راحت فراموشت کردمو خیلی راحت میتونم یکی رو جایگزینت کنم...یادته گریه میکردی اونشب که اومدی پشته خطم...قبول دارم تو هم خیلی خودتو به خاطرم کوچیک کردی اما راست میگفتی که تا فهمیدم دوستم داری ازت زده شدم.واقعا هم ازت خسته شدم البته تقصیره خودتو رفتارات بود فکر کردی خیلی دوستت دارم وهیچوقت ولت نمیکنم واسه همین این آخرا معلوم نبود چت بود؟؟خودمم فکر میکردم هیچوقت ازت زده نمیشم اما حالا که دارم به کارات فکر میکنم میبینم که چه قدر ازت بدم میاد وشاید ازروی عادتی که بهت داشتم بهت فکر میکنم.دیگه همه چی تموم شدست ومثل خداحافظی های قبل نیست که دوباره باهم خوب شیم بهت گفته بودم این آخرین باریه که برمیگردم باهات اگه دوباره عنق بازی در بیاری برنمیگردم...حالا به حرفم عمل میکنم...اه اه اه اینقد برام کلاس میزاشت که میخواستم بالا بیارم...برو بابا من یکی رو جایگزینت کردم شاید از نظر تیپ ازتو بالاتر نباشه اما من عاشقه معرفتش شدم و میخوام بااون زندگیمو ادامه بدم نه با یه آدمه بی لیاقت...هیچوقت هم بهش خیانت نمیکنم یادت باشه حالا دیگه ... هم نفسه منه نه تو...تو برو با گربه هات درد دل کن...!!!!هه
پنجشنبه ۱۴ دی۱۳۹۱ 2:11 |- zahra -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

Aytem.ir